Sveriges fjärde vätgastankstation

Det bästa med att tanka vätgas i Sandviken är att hela tillverkningsprocessen är grön. Vätgasen tillverkas med hjälp av elektrolys och den el som krävs i elektrolysen kommer från vindkraftparken i Jädraås. Tack vare vätgasledningen som går från AGA till Sandviks industriområde kommer vätgasen till tankstationen helt utan transporter.

Sandviken har flest vätgasbilar per kommuninvånare i hela Sverige. Här invigdes också den första vätgasstationen utanför storstadsområdena 2016. Idag finns det fem vätagstankstationer i Sverige: Stockholm, Göteborg, Sandviken, Mariestad och Umeå.

I Gävleborg- och Dalaregionerna planeras för flera nya tankstationer inom de närmaste åren på ställen som: Malung, Borlänge, Hofors, Gävle, Hagsta och Tönnebro.Totalt planeras ett 50-tal tanksatationer i hela Sverige.


Att ställa om till fossilfria drivmedel är avgörande för att vi ska nå miljömålen. Här har vätgasen en viktig roll att spela. I den här filmen träffar vi några av de aktörer som arbetar för att öka användningen av vätgas i Sverige.

Energi från förnybara energikällor lagras med vätgas

Lagring av el har länge varit en stor fråga för producenter av förnybara energi källor som sol, vatten och vind. Vätgas är ett bra svar på frågan. Genom att tillverka vätgas med hjälp av elektrolys kan man lagra elen till ett senare tillfälle.

För att omvandla vätgasen till energi krävs en bränslecell, som kan användas i bilar, tåg, ambulanser och tunga lastbilar, men även i stationära enheter för värme och elektricitet. Det enda utsläppet är vatten och värme. Sandvik tillverkar de belagda band som utgör hjärtat i bränslecellerna.
Läs mer om tillverkningen (materials.sandvik) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkan mellan kommun och näringsliv

Det är ett unikt samarbete mellan kommunen, Sandvik och AGA Gas som har gjort tankstationen möjlig. Sandvik initierade satsningen, AGA Gas tillverkar vätgasen och kommunen möjliggör tankstationen med bland annat mark.

Funderar du på att köpa eller hyra en vätgasbil? Kontakta oss på Sandvikens kommun på e-post kommun@sandviken.se så berättar vi hur du går tillväga.

Vätgasbilar i Sandviken

Sandviken har fler vätgasbilar per capita än någon annan stad i Europa. Du känner igen dem på märkningen med Sandviken PurePOWER-loggan. Bilarna används idag av:

  • Sandvik Materials Technology, 3 bilar
  • Sandvikens Kommun, 2 bilar
  • Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner
    (Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning) 1 bil
  • Sandvikenhus AB, 1 bil
  • Sandviken Energi AB, 6 bilar
  • Kenneth Larsson Bil, 1 bil
  • 100 procent media, 1 bil

Kommunen har även ett flertal elbilar i sin flotta.

Här kan du tanka din vätgasbil och vara trygg med att den bara släpper ut vatten - så rent att det går att dricka.

Den 6 december 2016 invigdes Sveriges fjärde vätgas­tankstation vid Göransson Arena i Sandviken.

Bussar med vätgas i tanken

Sandvikens kommun var först i Sverige att införa vätgasbussar i stadstrafik. Tack vare att de är tysta och enbart släpper ut vattenånga är de idealiska i stadstrafik där många människor rör sig. Visste du att en buss som använder vätgas renar cirka 12 kubikmeter luft per kilometer?

Runt om i världen pågår många andra projekt för att göra tekniken med bränsleceller och vätgas billigare och att sprida information om tekniken och fördelarna. Många länder, som exempelvis Kina, Korea, Japan, USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna driver utvecklingen hårt och under 2018 skrev 25 europeiska länder under en deklaration om en gemensam satsning på vätgas och bränslecellsteknologi.

Nu har även Sverige beslutat att ta fram en färdplan för vätgas och bränsleceller. Fossilfritt Sverige har fått i uppdrag från regeringen att ge direktiv för hur vi ska bli oberoende av fossila bränslen, löser energifrågan och klimatutmaningen.

När kloka människor från hela världen inom industri, akademi och offentlig sektor samverkar händer det spännande saker. Sandviken är en sådan plats inom fossilfria transporter och förnybar energi. Här skapar vi tillsammans innovationskraft.

Sandvikens PurePOWER är ett öppet kommunikationskoncept som administreras av Sandvikens Kommun. Här samlas vi som vill bidrar till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder. Det är här det händer. Just nu.

Tillgänglighetsredogörelse