Vätgas

Föreläsningar invigning av vätgas­tankstation

I anslutning till invigningen av Sveriges fjärde vätgastankstation ordnades det seminarier om vätgas och bränsleceller. Till Göransson Arena bjöd partnerskapet med Sandvik SMT, AGA gas och Sandvikens kommun in intressenter och engagerade aktörer från regioner i mellersta Sverige. Syftet med seminarierna är att skapa intresse och engagemang för en snabb utbyggnad av infrastruktur för vätgas­fordon. För företag och organisationer att få upp förståelse för de fördelar vi kan skapa med fordon som är fria från utsläpp och fossila bränslen. Vid dessa seminarier deltog ca 120 personer från kommuner, regioner och företag från stora delar av Sverige. Sandviken visar aktivt hur samverkan skapar tillväxt och attraktivitet.

Ett fossilfritt alternativ utan skadliga utsläpp

Björn Aronsson, Vätgas Sverige

Ur ett globalt och europeiskt perspektiv berättar Björn Aronsson om bränslecells­fordon och infrastruktur för tank­anläggningar.

Vad finns det för bräslecellsfordon att tillgå idag och vad är på gång. Kan bräslecells­fordon vara en konkurrens­fördel och är det en säker teknik med framtiden för sig.

Mariestads utveckling mot ett hållbart samhälle

Harald Bouma, VänerEnergi 

Hur möter Mariestad utmaningarna genom klimatmål, industriell förnyelse och infrastruktur.

Vätgassamhället finns i Sandviken

Mats W Lundberg, Sandvik Materials Technology

Hur ser det globala behovet ut för fossila bränslen ut kommande 20 åren. Hur kan bränsleceller och vätgas fylla de behoven med säker teknik. 

Sveriges fjärde vätgas­tankstation- den första utanför storstäderna

Anders Lundell, Sandvikens kommun

Samverkan mellan kommunen och privata bolag tar Sandviken till ledande position inom hållbara transporter, fria från avgaser. 

När kloka människor från hela världen inom industri, akademi och offentlig sektor samverkar händer det spännande saker. Sandviken är en sådan plats inom fossilfria transporter och förnybar energi. Här skapar vi tillsammans innovationskraft.

Sandvikens PurePOWER är ett öppet kommunikationskoncept som administreras av Sandvikens Kommun. Här samlas vi som vill bidrar till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder. Det är här det händer. Just nu.

Tillgänglighetsredogörelse