Jädraås vindkraftspark

Kravet på förnybar energi gör att vindkraftverken blir allt fler runt om i världen. Under 2019 stod vindkraften för ungefär tolv procent av den svenska elproduktionen och andelen förväntas öka. Mycket forskning och utveckling läggs på att ge turbinerna högre verkningsgrad.

Vindkraftsparken i Jädraås ligger både i Sandvikens och Ockelbo kommuner. Den invigdes våren 2013 och var då Nordens största landbaserade vindkraftsparker. Här finns 66 vindkraftverk och varje kraftverk är drygt 175 meter högt. Anledningen till att vindkraftsparken hamnade just här är den högt belägna platsen och dess goda vindförhållanden. Vandra upp på Kungsbergets topp så har du en fantastisk utsikt över parken.

Enligt det brittiska företaget The Renewable Infrastructure Group (TRIG) som äger stora delar av parken, beräknas de 66 turbinerna tillverka 572 gigawattimmar per år, vilket motsvarar hushållsel för 114 000 hushåll.

Förutom att vi behöver förnybar energi ger vindkraftsutvecklingen nya arbetstillfällen, investeringar och ny kompetens i regionen. För de boende i närområdet utgår dessutom en så kallad bygdepeng, som hjälper till att utveckla byn och locka fler att bosätta sig där.

Jädraås Vindkraftpark är en av norra Europas största landbaserade vindkraftparker med en planerad årlig produktion om 560 GWh förnyelsebar el.

Hur fungerar vindkraft?

Vindsnurrorna vänder sig automatiskt mot vinden, vilket gör att de fungerar lika bra oavsett åt vilket håll vinden kommer ifrån. När vinden tar tag i turbinbladen driver de en rotor, som är kopplad till en generator i turbinen. Mellan rotor och generator finns en växellåda som ökar varvtalet. Generatorn omvandlar sedan kraften till elektricitet.

Den el som tillverkas i parken går ut i kraftnätet och används av dig och mig. En del av elektriciteten används även till att tillverka den vätgas som bland annat används i vätgastankstationen i Sandviken.

Man kan lätt tro att extrema vindar ger mer effektiv vindkraft, men när det blåser mer än 25 meter per sekund stängs turbinerna av. Den bästa effekten får man när det blåser lagom, runt 12–14 meter per sekund, men de börjar generera elektricitet redan vid 4 meter per sekund.

Planer finns på att bygga havsbaserade vindkraftverk utanför Gävle som komplement till parken i Jädraås. Det är företaget Svea Vind Offshore som planerar bygget och fördelarna är flera. Dels placerar man kraftverken flera kilometer från bebyggelse och dels är de större än de landbaserade, vilket innebär att de har större kapacitet.

Vätgas som energilagring ger el åt fler

I stora delar av världen har elnätet begränsningar i hur mycket el det kan hantera, framför allt när det gäller oregelbunden tillförsel från exempelvis vind och sol. Vissa delar av världen har inte ens tillgång till elnät.

Lagring av el är därför avgörande. Det skulle möjliggöra elförsörjning för en stor del av världens befolkning, helt oberoende av befintligt elnät. Sätt upp solceller eller ett vindkraftverk, lagra elen och använd den när den behövs, helt utan transporter eller dyra investeringar i elnät.

Vätgas är ett mycket effektivt lagringsmedium. För oss i Sverige ger det möjlighet att tillverka el av förnybara energikällor, lagra den och sedan använda när den behövs för exempelvis transporter och reservkraft till sjukhus och industrier.

När kloka människor från hela världen inom industri, akademi och offentlig sektor samverkar händer det spännande saker. Sandviken är en sådan plats inom fossilfria transporter och förnybar energi. Här skapar vi tillsammans innovationskraft.

Sandvikens PurePOWER är ett öppet kommunikationskoncept som administreras av Sandvikens Kommun. Här samlas vi som vill bidrar till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder. Det är här det händer. Just nu.

Tillgänglighetsredogörelse